Monthly Archives: balandžio 2017

Balandžio 27 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su vyskupijos kunigais vyko į piligriminę kelionę garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo vietomis. Pirmiausia sustota Šeduvoje. Parapijos klebonas kun. Virginijus Kazaitis trumpai papasakojo apie vyskupo Teofiliaus gyvenimą Šeduvoje, parodė namą, kuriame jis gyveno. Be vyskupo tame pačiame name gyveno dar  penkios šeimos. Kadangi bažnyčioje šv. Mišių aukoti […]

(1961–1985–2017)   2017 metų balandžio 24 dieną, eidamas 56-uosius metus, staiga, mirė kun. Aleksandras Milašius, paskutiniu metu reziduojantis Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje. Aleksandras Milašius gimė 1961 metų balandžio 6 dieną valstiečių šeimoje, Nemakščių parapijoje, Pavarnio km., Raseinių raj. 1979 metais baigė Kelmės I-ąją vidurinę mokyklą. 1980 m. rugsėjo 1 d. įstojo […]

Balandžio 23 d., Katalikų bažnyčiai švenčiant Dievo gailestingumo sekmadienį, Šiauliuose organizuotas renginys vaikams „Vaikų Velykėlės“. Renginys prasidėjo 11 val. šventomis Mišiomis vaikams ir jaunimui Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šventąsias Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių ganytojas kartu su mažaisiais ėjo į prie Šiaulių miesto savivaldybės esantį skverą, kur vyko atvelykio […]

Velykos – tai Kristaus Prisikėlimo, mirties ir nuodėmės nugalėtojo šventė. Prisikėlęs Kristus sako: “Ramybė jums.” Meldžiuosi ir trokštu, kad visi įsileistume Kristaus meilės ir tiesos dvasia, o tuomet įsiviešpataus tikroji ramybė ir taika. Džiugių Šv. Velykų! Nuoširdžiai, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šiauliai, 2017 metų Velykos

Vilnius, 2017 m. balandžio 13 d. Velykinis ganytojiškas laiškas Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės! Jėzus visus kelia iš nuodėmės ir nevilties, nori, kad turėtume gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10). „Jeigu esate su Kristumi prikelti, […]

Didžiojo Penktadienio liturgija neapšviestoje, tylioje Šiaulių katedroje pradėta švęsti 18 val.  Pamaldoms vadovavo ir pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. „Su didele meile ir dėkingumu išklausėme Kristaus kančios istoriją“, – pradėjo pamokslą Šiaulių vyskupas. Jėzus Kristus atsiteisė už visas žmonijos nuodėmes. Kokia baisi yra nuodėmė, jei Kristui už ją reikėjo mirti ant Kryžiaus. Kiekviena nuodėmė […]