Daily Archives: gegužės 1, 2017

Gegužės 1 d. 12 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišios, minint kun. Povilo Šliauterio gimimo dangui metines ____________________ Šiaulių vyskupijoje kun. Povilas buvo vadinamas tiesiog „Poviliuku“, nes buvo visiems draugiškas, sukalbamas ir žmonių mylimas, mokėjo  kiekvieną  su humoru prakalbinti. Daug  metų pragyvenęs Kužių parapijoje jis gerai pažinojo visus žmones, žinojo jų vargus ir bėdas. […]