Daily Archives: gegužės 14, 2017

Gegužės 14 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje Lietuvos katalikių moterų Šiaulių šv. Elzbietos skyriaus narės organizavo kunigo kankinio Stanislovo Rimkaus minėjimą. Minėjimas prasidėjo Šiaulių katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Renginį vedė Katalikių moterų sąjungos pirmininkė Janina Klungevičienė. Daugiau nuotraukų…