Monthly Archives: birželio 2017

Popiežius Pranciškus atsakė į didžiausio Ispanijos dienraščio „El Pais“ klausimus. Tekstas skelbtas 2017 m. sausio 21 dieną, nesutrumpintą pokalbį originalo kalba skaityti čia: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/21/actualidad/1485022162_846725.html Penktadienį, tą pačią valandą kai Donaldas Trumpas davė prezidento priesaiką Vašingtone, popiežius Pranciškus Vatikane susitiko ilgam pokalbiui su didžiausio Ispanijos dienraščio „El Pais“ redaktoriumi ir korespondentu. Pokalbio metu skatino neprarasti sveikos nuovokos […]

Birželio 29 d. Šaulių katedroje džiugiai švęsti šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sveikintas su dvidešimtąja vyskupystės sukaktimi. Suteikti akolito skyrimai. Kun. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas pristatė V-tąją poezijos knygą. „Šiandien visi džiaugiamės mums duotu Dievo buvimu“, – sakė Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas, dekanas Egidijus Venckus. Šv. […]

Birželio 23-25 d. Vilniuje vyko Lietuvos jaunimo dienos, kurių šūkis šiais metais buvo „Tiesa padarys jus laisvus“ Jn 8, 31-42. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kvietė jaunimo vadovus ir jaunus žmones burtis į grupes, ruoštis pagal parengtą pasiruošimo programą ir vykti į šią tikėjimo šventę drauge. Susidarė nemažas būrys vykstančiųjų – apie pusketvirto šimto jaunų žmonių […]

Birželio 21 d. Bazilionų bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, ukrainiečių ir lietuvių kunigai aukojo šv. Mišias, skirtas Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų sukakčiai paminėti. Minėjimas vyko Bazilionų mokykloje-daugiafunkciniame centre. Pabaigoje – „Padubysio kronikų“ pristatymas.   Daugiau Jūratės Formanskė, Bazilionų MDC, nuotraukų…

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės dieną, birželio 18-ąją, Šiaulių mieste tradiciškai organizuotos dvi Devintinių procesijos: centre ir pietinėje miesto dalyje. Iškilmės miesto centre prasidėjo Šv. Mišiomis švento Jurgio bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kun. Saulius Matulis. Pirmoji Devintinių procesijos stotis prisiglaudė prie bažnyčios pastato Prie Šv. Ignaco bažnyčios Švenčiausiasis sakramentas pagarbintas liturginiu šokiu. Daugiau nuotraukų…

Birželio 17 d. minėta Šiaulių vyskupijos 20 metų sukaktis Minėjimas prasidėjo Padėkos šv. Mišiomis 11.00 val. Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje. Aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, LVK generalinio sekretoriaus padėjėjas, domininkonų subprioras kun. Saulius Rumšas OP, Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras […]