Monthly Archives: liepos 2017

Liepos 26–30 dienomis netoli Kryžių kalno, Angelų svetainės sodyboje, palapinėse ir svečių namuose, buvo įsikūrusios šeimos, kurios dalyvavo trečią kartą Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios bendruomenės organizuotoje katalikiškoje šeimų stovykloje. Per stovykloje praleistą laiką šeimos tobulėjo dvasiškai, daug laiko skyrė gilesniam Dievo pažinimui, paskaitoms, susitikimams, bendravimui. „Tai buvo savaitė bendrystės, meilės, dosnumo, gilesnio vienas kito […]

1997 m., praėjus dviem mėnesiams po Šiaulių vyskupijos įsteigimo ir tik savaitei po iškilmingo ingreso į Šiaulių katedrą, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis atgaivino Kryžių kalno atlaidus. Šiais, 2017 m., organizuoti dvidešimtieji Kryžių kalno atlaidai Šiaulių vyskupijoje pasižymėjo dalyvių gausa ir nepaprastai gražiu saulėtu oru. 11 val. vadovaujant Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui,  pro šalį skubant dviratininkams-lenktynininkams, […]

Kryžių kalno atlaidai tradiciškai prasidėjo vigilija. Liepos 29 d. 19 val. prie šv. popiežiaus Jono Pauliaus II dovanoto kryžiaus susirinkę maldininkai džiugiai sutiko Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bendruomenės narės pagarbino Kryžių liturginiu šokiu. Jam ruoštasi netoli Kryžių kalno vykusioje šeimų stovykloje, kurią organizavo jėzuitų bendruomenė. Šios stovyklos dramos būrelis parengė […]

Kun. Stanislovas Žukauskis atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų  ir paskirtas Šakynos Šv. arkangelo Mykolo ir Žarėnų – Latvelių Šv. Mikalojaus parapijų klebonu, įpareigojant rūpintis koplyčia Agailiuose, esančią Šakynos seniūnijoje. Kun. Jordanas URBONAS atleistas iš Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bei Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus parapijų klebono pareigų bei įpareigojimo aptarnauti koplyčią […]

Liepos 15 d. Kelno katedros kriptoje buvo palaidotas kardinolas Joachimas Meisneris, viena ryškiausių mūsų laikų Bažnyčios gyvenimo figūrų, gerbiamas ir mylimas ganytojas, daug nusipelnęs iš komunizmo išsivadavusios vidurio ir rytų Europos Bažnyčios atgimimui. Kardinolo laidotuvėse dalyvavo šeši kardinolai ir trys dešimtys vyskupų, tarp jų ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugiau skaitykite http://lt.radiovaticana.va Daugiau nuotraukų… ———————————————————– Kelno […]