Monthly Archives: rugpjūčio 2017

Vyskupų Sinodo asamblėja „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ įvyks 2018 metų spalio mėnesį. Popiežius Pranciškus ragina jaunimą dalyvauti pasiruošime sakydamas: „jaunimas yra mano širdyje, todėl svarbu išgirsti, ko jaunimas tikisi iš Bažnyčios ir kaip Bažnyčia gali tai atliepti.“ Sinodo metu Bažnyčia primins troškimą sutikti, lydėti bei rūpintis visais jaunuoliais. Tad kviečiame atsiliepti į šį Bažnyčios […]

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro darbuotojai rugpjūčio mėnesį dalyvavo tryliktojoje Europos pastoracijos ir konsultavimo tarybos (angl. ECPCC – European Council for Pastoral Care and Counselling) rengiamoje konferencijoje, vykusioje Suomijoje, Jarvenpaa mieste, į kurią susirinko per 100 pastoracinės srities darbuotojų iš įvairių Europos šalių. Konferencijos tema – „Jaustis pajaustam, suprastam“ – iššūkiai pastoracijai ir konsultavimui. Rytais konferencijos […]

Rugpjūčio 27 d. minėta Padėkos už laisvę diena, eitas Padėkos už laisvę piligriminis žygis iš Tytuvėnų į Šiluvą, kuriam vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pirmasis mitingas Padėkos už laisvę dieną – rugpjūčio 27-tą, prasidėjo ankstų rytą Kelmėje. Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį Kelmės dekanas kun. Mindaugas Grigalius, parapijiečiai, tarptautinės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) ir Baltarusijos skautų […]

Padėkos už laisvę dienos išvakarėse, rugpjūčio 26-ąją, Šiaulių miesto šviesuoliai rinkosi ant Sukilėlių kalnelio, kur sutiko Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, tarptautinės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) organizacijos narius bei skautų delegaciją iš Gudijos. Mitinge kalbėta apie laisvę, apie tai, kaip ją svarbu saugoti, apie jai grasinančią liberalios moralės ideologiją. Šiaulių miesto mero patarėjas Audrys Narbutas žmogaus, […]

Š.m. rugpjūčio 25 d. vyko Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų pradžios susirinkimas. Jį pradėjome Šv. Mišiomis Šiaulių katedroje. Kapelionas  kun. teol. lic. Tadas Rudys linkėjo, kad virš visų programų, mokymo priemonių ir taisyklių aukščiau būtų meilė. Šia mintimi vedami susirinkome Pastoraciniame centre ir tęsėme  pradžios susirinkimą. Katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė pakomentavo 2017-2018 m.m. temą „Taisykite Viešpačiui kelią. […]

2017 m. Rugpjūčio 25 – 27 d. Karmelitų dvasingumo rekolekcijos. Šv. Kryžiaus Jonas ir Dievo bei žmogaus santykis. Šiluva, JONO PAULIAUS II NAMAI,  M. Jurgaičio g. 5 Mūsų ryšys su Dievu. Kliūtys mano santykyje su Dievu.  Kaip stiprinti santykį su Dievu. Mokymasis medituoti. Veda: T. dr. Jakub Walczak O. Carm Roma Studentams ir visiems, kurie […]

Rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Dievo Sūnus“ Šiauliai  2017 m. rugpjūčio 20-27 d. Rekolekcijose „Dievo Sūnus“ ypač didelis dėmesys skiriamas pažinti Jėzaus asmeniui. Tai daroma apmąstant jo gyvenimo slėpinius. Žvelgdami į Dievo Sūnų, rekolekcijų dalyviai turi galimybę atpažinti savo troškimus, elgesio motyvus bei kelius į autentišką Dievo vaiko gyvenimą. Rekolekcijos vyks netoli Kryžių kalno (Angelų sodyboje, […]