Daily Archives: rugpjūčio 20, 2017

Rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Dievo Sūnus“ Šiauliai  2017 m. rugpjūčio 20-27 d. Rekolekcijose „Dievo Sūnus“ ypač didelis dėmesys skiriamas pažinti Jėzaus asmeniui. Tai daroma apmąstant jo gyvenimo slėpinius. Žvelgdami į Dievo Sūnų, rekolekcijų dalyviai turi galimybę atpažinti savo troškimus, elgesio motyvus bei kelius į autentišką Dievo vaiko gyvenimą. Rekolekcijos vyks netoli Kryžių kalno (Angelų sodyboje, […]

Rugpjūčio 20 (sekmadienį) Šaukoto bažnyčioje š v .   R o k o   a t l a i d a i 13 val. iškilmingas šv. Mišias su procesija aukos kunigas svečias Kęstutis Švabinskas, Pociūnėlių ir Palonų klebonas. Po šv. Mišių – renginiai Šaukoto kultūros namuose: 14 val. 30 min. – šventinis minėjimas, gražiai tvarkomų sodybų šeimininkų […]