Daily Archives: lapkričio 17, 2017

   Lapkričio 17 dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko LPKTS, LPKTB Šiaulių skyrių Šeštoji mokslinė – praktinė konferencija: „Pastebėkime ir gerbkime žmonių gerus ir reikalingus mūsų Tėvynei darbus“.    Sveikinimo žodį tarė renginio globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pranešimus skaitė VDU profesorius Liudas Mažylis bei Seimo narys Dr. Arvydas Anušauskas. Taip pat kalbėjo Aurelija Savickienė, […]

5-12 kl. moksleiviai, ateitininkai ir besidomintys ateitininkų veikla,  kviečiami dalyvauti Aušros Vartų savaitgalyje Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje lapkričio 17-19 d. Savaitgalio tema – „Meilė prasideda namuose“. Dalyvio auka davusiam ateitininko įžodį – 6 € , nedavusiam – 8 €, tačiau tai neturėtų būti kliūtis dalyvauti renginyje. Prašome kreiptis į Šiaulių vyskupijos jaunimo centrą, tel. 8 636 68 760. […]