Daily Archives: lapkričio 25, 2017

Lapkričio 25 d. 12 val. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje šv. Mišios. Radviliškio švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Marijos legiono „Nuliūdusiųjų Paguoda“ prezidiumo 20 metų ir Šiaulių vyskupijos Marijos legiono „Nekaltai Pradėtosios“ kurijos 10 metų SUKAKČIŲ MINĖJIMAI K V I E Č I A M E !