Monthly Archives: gruodžio 2017

Advento laikas – tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu. Kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas: Gruodžio 16 d. (šeštadienį) – 17 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams. Gruodžio 17 d. (III – ąjį  advento sekmadienį) – 8.00 val.; 9.30 val.; […]

Gruodžio 13 d. 17.00 val. šv. Mišios Šeduvos bažnyčioje. Aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių: s. Reginos Teresiūtės parodos, pristatančios arkiv. Teofiliaus Matulionio gyvenimą, atidarymas name, kuriame palaimintasis gyveno. Spektaklis apie Šeduvos kunigą, poetą Juozą Šnapštį (1877–1921) Šeduvos kultūros ir amatų centre.

Gruodžio 02 d. (šeštadienį) Pirmą kartą Šiaulių vyskupijoje A T S I N A U J I N I M O   D I E N A   12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos Šv. Mišias Šiaulių katedroje jaunimui, kuris ruošiasi priimti SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ. Po Šv. Mišių jaunimas rinksis į didžiąją pastoracinio centro salę, kur […]