Daily Archives: gruodžio 6, 2017

Šiaulių katedros parapija startavo su projektu „Šiaulių katedros parapijos bendruomeniškumo stiprinimas ir skatinimas“. Projektas yra finansuojamas Šiaulių miesto savivaldybės pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonę ir katedros parapijos bendruomenėje vykdomas  nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Projekto metu yra siekiama skatinti bendruomenės gyventojų aktyvumą, laisvalaikio užimtumą, puoselėti krikščioniškąsias […]

Gruodžio 6 d. vakarą Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko Advento vakaras, kuriame dalyvavo S. Sondeckio menų gimnazijos mokytojai, tėveliai ir mokiniai. Kad renginys vyktų sklandžiai buvo atsakinga Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos Neformalaus ugdymo skyriaus vedėja Asta Vaičiūnienė. Tikybos mokytojos metodininkės Saulės Raubickaitės paruošti vaikučiai vaidino Kūdikėlio Jėzaus atėjimo į pasaulį įvairius momentus. Iki ašarų […]

Gruodžio 6 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre lankėsi Šiaulių sanatorinės mokyklos bendruomenė, kuri kartu su Šiaulių vyskupijos jaunimo centro darbuotojais bendrystėje praleido jaukią popietę. Renginio metu mokyklos merginų ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Sandros Banevičienės, atliko giesmes ,,Tu ateini“, ,,Marija, Dievo motina“. 7 klasės mokinė Silvija Penikaitė giedojo giesmę ,,Taisykite Viešpačiui kelią“. 4 klasės mokinė Goda […]

Jau tradicija tapusi Caritas Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija“ ir šiais metais, 20-ąjį kartą, kviečia visus dalintis gerumu. Paramos akcijos tikslas – surinkti lėšų ir pagelbėti labiausiai stokojantiems ir vargstantiems asmenims parapijose. Pagalba ir parama nuolat reikalinga skurstančioms šeimoms su vaikais, vienišiems ir/ar sergantiems asmenims, seneliams, smurto aukoms, slaugos ir globos namuose gyvenantiems. Paramos […]