Daily Archives: gruodžio 16, 2017

Advento laikas – tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu. Gruodžio 16 – 17 d. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje vyko Advento rekolekcijos. Jas vedė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, filosofijos mokslų daktaras kunigas Vladimir Solovej. Rekolekcijos pradėtos Šv. Mišiomis, kuriose dalyvavo jaunimas besirengiantis Sutvirtinimo sakramentui. Sakydamas […]