Monthly Archives: sausio 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą iki 35 metų į susitikimų ciklą SANTYKIAI su Geštalto terapijos konsultantu kun. Arūnu Jankauskiu. Susitikimai vyks Tilžės g. 186, Šiauliai (Pastoracinis centras): Sausio 31 d. 18 val. „Kodėl santykiai nesiklosto taip, kaip norėtųsi?“ Vasario 7 d. 18 val. „Priešų meilė – misija įmanoma?“ Vasario 13 d. 18 val. „Santuoka suvaržo ar […]

Kviečiame studentus ir studentiško amžiaus jaunimą dalyvauti Studentų ateitininkų žiemos akademijoje, kuri šiais metais vyks vasario 9-11d. Marijampolėje. IŠEIVIJOS INDĖLIS Į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ – tokia studentų ateitininkų žiemos akademijos 2018 tema. Šių metų žiemos akademija – puiki proga labiau pažinti išeivijos veiklą ir darbus nepriklausomos Lietuvos kūrimuisi. Registracija iki sausio 31 d.: https://goo.gl/forms/iP4qMSZ2Wuumlqvf1 Dalyvio auka […]

Sausio 29 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre svečiavosi lektorė iš Vytauto Didžiojo universiteto. Filosofijos mokslų daktarė Bronė Gudaitytė skaitė paskaitą „Dvasinė ekologija“. Keletas dr. Bronės Gudaitytės paskaitos metu išsakytų minčių: Žemiausia gyvenimo pakopa yra kai žmogus nemąsto apie tai, kodėl gyvena. Kai suvokia pasaulio tik tiek, kiek pažįsta pojūčiais. Kūnas tėra lukštas. Jis turi vertės, bet […]

     Eucharistinėje adoracijoje kiekvienas galime ateiti į asmeninį susitikimą su Viešpačiu, pabūti jo artumoje. Galime Jėzui išsakyti savus rūpesčius, sunkumus bei tikėtis, kad gyvasis Viešpats savo gydančia malone prisilies prie mūsų žaizdų ir suteiks naujo dvasinio bei fizinio gyvybingumo. Galime padėkoti už globą ir palaimą asmeniniame ir šeimos gyvenime.     Ateikime visi, kurie ieškome tiesos […]

Sausio 25 d. vyko gydytojo, Šiaulių miesto garbės piliečio, vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiauliuose kūrėjo ir vadovo, šv. Kazimiero ordino nario Alberto Griganavičiaus išėjimo amžinybėn paminėjimas. 17 val. šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pastoracinio centro salėje žodžiais ir vaizdais prisimintas šviesus gydytojo Alberto Griganavičiaus gyvenimas. Dalyvavo Remigijaus Adomaičio vadovaujamas „Dagilėlis“, Šiaulių styginių […]

Sausio 21 d. Šiaulių miesto Laisvųjų krikščionių bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos „Tavo dešinė, Viešpatie, galinga“ (Iš 15,6). Pamaldas pradėjo bei vedė Laisvųjų Krikščionių bažnyčios pastorius Valdas Vaitkevičius. Pamaldose dalyvavo Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios vikaras kun. Vidas Bernardas Sajeta, stačiatikių cerkvės kun. Olegas Štelmanas, evangelikų liuteronų pastorius Romas Pukys, Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė Anželika Krištaponienė, […]

Ateitininkų kuopų pirmininkus arba norinčiais jais tapti ir aktyvius kuopų narius bei norinčius prisijungti prie ateitininkų veiklos asmenis kviečiame registruotis į kuopų pirmininkų kursus, vyksiančius sausio 26-27 dienomis Vilniuje. Kursuose dalyvauti gali iki 20 žmonių, tad prašome suskubti registruotis iki sausio 19d., paspaudus žemiau esančią nuorodą: https://docs.google.com/forms/d/1WlApB38WRh8ZVAfNI97KsZteyogwFZlUcw2JlY3OwLA/viewform?edit_requested=true Drąsus, pareigingas, punktualus, visa matantis… Tai savybės, kurios […]