Daily Archives: sausio 13, 2018

Sausio 13 d. Katalikių moterų Šiaulių Šv. Elzbietos draugija organizavo Dievo Tarno, kankinio, kunigo Pranciškaus Budrio minėjimą. Renginys prasidėjo Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiojoje salėje. Šv. Elzbietos draugijos vadovė Janina Klungevičienė pristatė svečius: renginio globėją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Meškuičių kleboną kun. Vytautą Ripinskį bei meninę dalį parengusius atlikėjus. Dainavo katalikių moterų Šv. Elzbietos ansamblis, kuriam […]

Vida URBONIENĖ Sausio tryliktosios pavakarę Skaistgiryje ant Uolyno kalno beržyne pražydo keturiolikos neužmirštuolių takas vedantis prie netrukus liepsnosiančio laužo. Prie akmeninio aukuro kuriame užsiliepsnojo laužas buvo uždegtos žvakelės žuvusiems Laisvės gynėjams. Kiekvienam atėjusiam kartu paminėti Laisvės gynėjų dieną į atlapą buvo įsegti neužmirštuolių žiedai. Prie laužo prisiminimais dalijosi seniūnė Virginija Kaikarienė, kirnaitietis Gediminas Andrašiūnas. Danutė […]