Daily Archives: sausio 25, 2018

     Eucharistinėje adoracijoje kiekvienas galime ateiti į asmeninį susitikimą su Viešpačiu, pabūti jo artumoje. Galime Jėzui išsakyti savus rūpesčius, sunkumus bei tikėtis, kad gyvasis Viešpats savo gydančia malone prisilies prie mūsų žaizdų ir suteiks naujo dvasinio bei fizinio gyvybingumo. Galime padėkoti už globą ir palaimą asmeniniame ir šeimos gyvenime.     Ateikime visi, kurie ieškome tiesos […]

Sausio 25 d. vyko gydytojo, Šiaulių miesto garbės piliečio, vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiauliuose kūrėjo ir vadovo, šv. Kazimiero ordino nario Alberto Griganavičiaus išėjimo amžinybėn paminėjimas. 17 val. šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pastoracinio centro salėje žodžiais ir vaizdais prisimintas šviesus gydytojo Alberto Griganavičiaus gyvenimas. Dalyvavo Remigijaus Adomaičio vadovaujamas „Dagilėlis“, Šiaulių styginių […]