Daily Archives: sausio 29, 2018

Sausio 29 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre svečiavosi lektorė iš Vytauto Didžiojo universiteto. Filosofijos mokslų daktarė Bronė Gudaitytė skaitė paskaitą „Dvasinė ekologija“. Keletas dr. Bronės Gudaitytės paskaitos metu išsakytų minčių: Žemiausia gyvenimo pakopa yra kai žmogus nemąsto apie tai, kodėl gyvena. Kai suvokia pasaulio tik tiek, kiek pažįsta pojūčiais. Kūnas tėra lukštas. Jis turi vertės, bet […]