Daily Archives: vasario 2, 2018

Vasario 2 d. (penktadienį) Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta „Hypapante“, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Taip pat minima Pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Šią dieną šventinamos žvakės. Kviečiame melstis kartu su vyskupu Šiaulių katedroje 11.00 val.