Daily Archives: vasario 14, 2018

Vasario 14 d. (trečiadienį) Pelenų diena. Šią dieną perteikiamas pranašo Joelio kvietimas Dievo tautai susirinkti, atgailauti ir iš visos širdies atsiversti bei šv. Pauliaus maldavimas „Kristaus vardu“: „Susitaikinkite su Dievu“, nes „dabar palankus metas“. Evangelijoje Jėzus moko, kaip nusiteikus dera duoti išmaldą, melstis ir pasninkauti. Svarbiausia šios dienos apeiga – pelenų barstymas, simbolizuojantis gavėnios kaip […]

Vasario 14 d. (pelenų trečiadienį) Šiaulių vyskupijos Marijos legionas organizuoja GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO DIENĄ Šiluvoje, Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose.   PROGRAMA 10.00 – Įvadinė konferencija. Kun. Darius Marcinkevičius. 12.00 – Šv. Mišios Jono Pauliaus II rekolekcijų namų koplyčioje. Aukos J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 13.00 – Pietūs. 14.00 – II konferencija. Kun. Darius Marcinkevičius. […]