Monthly Archives: balandžio 2018

Balandžio 29 d. Šv. Petro ir Povilo katedroje Šiaulių vyskupas aukojo šv. Mišias 1915 metų armėnų genocido aukoms paminėti. Šv. Mišiose dalyvavo Armėnijos ambasadorius Baltijos šalyse ir Armėnijos kunigas, atstovaujantis Baltijos šalims. Po šv. Mišių Pastoraciniame centre pristatyta paroda.   Daugiau nuotraukų…  

„Štai ateinu, o Dieve, vykdyti Tavo valios“ (B. Žemaitytė) Balandžio 29 d. Šiauliuose svečiavosi rašytoja, gydytoja reanimatologė, piligrimė Birutė Žemaitytė. Viešnia dalyvavo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio aukojamose šv. Mišiose. Po šv. Mišių Šv. Elzbietos katalikių moterų draugija organizavo susitikimą su rašytoja Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Birutė Žemaitytė pristatė naująją savo knygą „REGIU VIEŠPATĮ dvasiniai mąstymai“. Renginio dalyviai džiaugėsi galimybe […]

Balandžio 28 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinis centras neatpažįstamai pasikeitė. Visos durys – atviros, visos erdvės – išnaudotos. Kur bepasisuksi – smalsios akys, džiugios šypsenos, juokas, klegesys, giedra. Jaunimas švenčia savo dieną. Pastoracinio centro neužteko. Jaunystė šurmuliavo Valstybinėje Šiaulių kolegijoje, Šiaulių universitete, Šiaulių katedroje. O po pietų išskubėjo liudyti prisikėlusį Kristų. Daugiau nuotraukų… Moksleivių registracija vyksta […]

Charizmatiška asmenybė, vienas iš talentingiausių jaunosios kartos Lietuvos bosų Liudas Mikalauskas kviečia į muzikinį vakarą – kocertą. Koncertas bus po 18 val. šv. Mišių, kurias aukos t. Stasys Kazėnas SJ už kiekvieną šeimą ir mokyklos geradarius. Tai paramos koncertas. Visos lėšos bus skirtos Šiaulių jėzuitų mokyklos virtuvės įrangai įsigyti. Kvietimus į renginį galite įsigyti mokyklos […]

Balandžio 27 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis susitiko  su Pakruojo dekanato kunigais, katechetais ir šeimos centro atstovais. Buvo apžvelgta dekanate susidariusi situacija. Svarstytos ruošimosi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui problemos, taip pat – nelengvai sprendžiama suaugusiųjų krikšto problema. Su šeimos centru tartasi, kaip geriau prabilti į jaunimo širdis, ruošiantis Santuokos Sakramentui. Pokalbiai baigti  arbtatos bei […]

Balandžio 26 dieną Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenė dalyvavo tradicinėje akcijoje – tvarkė Kryžių kalną. Tokioje tvarkymo akcijoje skyriaus mokytojai ir mokiniai dalyvauja jau ketvirtus metus. Šį kartą prisijungė ir socialiniai partneriai – Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos pareigūnai, Klaipėdos teritorinės muitinės Šiaulių skyriaus darbuotojai bei Valstybinio Šiaulių dramos […]

Balandžio 24 d. vyko Šiaulių vyskupijos kunigų permanentinis susirinkimas. Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, Tarybos pirmininkas Arūnas Kužikas, Šiaulių Caritas atstovai kalbėjo tema „Karitatyvinė tarnystė šiandien: realijos, galimybės, iššūkiai“. Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio brolijos vadovė Jolanta Celiešienė pristatė brolijos veiklą, skatino daugiau tokių brolijų kurti Šiaulių vyskupijoje. 2007 m. Gyvojo Rožinio draugija įkurta ir […]

Vida URBONIENĖ Sekmadienis. Diena kaip užsakyta. Iš pat ryto skaisčiai pašvietė saulė išgainiodama ir vėją ir lietaus debesis. Artėjant vidudieniui, Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios varpai savo gaudesiu skelbė Šv. Jurgio atlaidų pradžią. Klebonijos kieme ant spraksinčio ugniakuro savo šokį ėmė šokti katile verdanti sriuba, pakvipo žolelių arbata. Skubinais žingsneliais miestelio gatvėmis link bažnytėlės artėjo gėlėtomis […]

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kartu su Kelmės dekanato klebonais balandžio 20 d. surengė Kelmės dekanato jaunimo dieną Kražiuose, kurioje dalyvavo pustrečio šimto jaunuolių iš Kelmės, Kražių, Užvenčio, Liolių, Maironių, Tytuvėnų, Pakražančio, Šaukėnų. Jaunimo diena prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias celebravo Kelmės dekanas liturg. lic. Mindaugas Grigalius, koncelebravo Tytuvėnų Švč. M. Marijos, Angelų Karalienės parapijos kleb. Rimantas […]