Monthly Archives: gegužės 2018

Vida URBONIENĖ  Kasmet, paskutinįjį gegužės šeštadienį, Mergiūnų kaimo koplyčios link skuba žmonės. 1930-aisiais, pastatęs koplyčią, jos fundatorius Mergiūnų kaimo ūkininkas Ignacas Jurevičius ją perdavė Joniškio parapijos bažnyčiai su sąlyga, kad Šv. Izidoriaus atlaidai vyksią būtent čia, Mergiūnų kaimo koplyčioje. Tiesa, buvo vos ne penkiasdešimties metų pertrauka, kai koplyčia vietoj tikinčiųjų sulaukdavo grūdų ar ūkio inventoriaus […]

Gegužės 29 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje sutvirtino 24 jaunuolius. Parapiją aptarnauja Bazilionų klebonas kun. Tomas Ūksas. Jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui ruošė mokytoja Laisva Jankauskienė. Daugiau nuotraukų…

Atsižvelgdamas į 2016 metų balandžio mėnesio 27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo įsigaliojimą Europos Sąjungoje, Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS 2018 m. gegužės 29 d. dekretu Nr. 003/18  patvirtino  ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLES Taisyklės įsigalioja nuo pasirašymo dienos […]

Gegužės 27 d. Pašvitinio bažnyčioje švęsti tituliniai Švč. Trejybės atlaidai. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias, kurių metu suteikė Sutvirtinimo Sakramentą. Po Šv. Mišių, išstačius Švč. Sakramentą, vyko gegužinės pamaldos.   Titulinius atlaidus vainikavo Švč. Sakramento procesija aplink bažnyčią.   Po padėkos himno „Tave, Dieve, garbinam“, Šiaulių vyskupas palaimino su Švč. Sakramentu.   Pasibaigus apeigoms […]

Gegužės 27 d. gražioje Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko iškilminga Pirmosios Komunijos šventė. Parapijos klebonas kun. Stanislovas Žukauskis džiaugėsi, kas nedidelėje Šakynos parapijoje Pirmąją Komuniją priėmė net 19 vaikų.  

Gegužės 26 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Kelmę, kur teikė Sutvirtinimo sakramentą net 2 jaunuolių grupėms. Iš viso Kelmėje sutvirtinti 102 jaunuoliai. Parapijos klebonas – Kelmės dekanas liturg. lic. Mindaugas Grigalius.                       Daugiau nuotraukų…

Gegužės 26 diena Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre prasidėjo jau tradiciniais tampančiais maldos pusryčiais. Šių pusryčių esmė – pabendrauti neformalioje aplinkoje, aptarti aktualius šiandienos bažnyčios ir visuomenės gyvenimo klausimus, pasigilint į Kristaus mokymą. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių miesto ir rajono valdžios atstovai, europarlamentarai, seimo nariai, visuomenės, kultūros, meno, mokslo atstovai, organizacijų vadovai. Artėjant Tėvo dienai, pristatyta Dievo-Tėvo samprata, […]

Gegužės 25 d. vakare Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su Šiaulių vyskupijos Šeimos ir Jaunimo centrų direktoriais vyko į Radviliškį, kur susitiko su dekanato kunigais, katechetais ir Šeimos centro atstovais. Visi kartu svarstė vaikučių ruošimą I-jai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Aptartos sužadėtinių ruošimo Santuokos Sakramentui problemos. Pasidžiaugta, jog atsirado jauna savanorių šeima, pasiruošusi bendrauti su […]

Gegužės 25 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino naująją Šiaulių sporto gimnazijos daugiafunkcinę salę, kurioje treniruosis krepšininkai, tinklininkai, futbolininkai, rankininkai, salės riedulininkai ir kt. Aktyviai sportu besidomintis Šiaulių vyskupas džiaugėsi naujuoju statiniu ir jaunaisiais sportininkais, kurie iki šiol turėdavo vykti į treniruotes įvairiausiose miesto vietose.   Leono Nekrašo nuotraukos.