Daily Archives: gegužės 4, 2018

Gegužės 4 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Balvus, esančius šiaurės rytų Latvijoje, į renginį, skirtą dievdirbio kun. ANTANO RIMAVIČIAUS atminčiai bei indėlio į Latvijos kultūrą ir dvasingumą paminėti. Antanas Rimavičius gimė Šakynoje, šiuo metu priklausančioje Šiaulių vyskupijai, baigė Šiaulių valstybinę gimnaziją. Įšventintas kunigu, kunigavo katalikiškoje Latgaloje, čia pasižymėjo kaip aktyvus ganytojas, nagingas bažnyčių […]

Gegužės 4 d. (penktadienį) Šventojo Florijono – ugniagesių globėjo minėjimas. 10.00 val. šv. Mišios Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. 13.00 val. Minėjimas koncertų salėje „Saulė“. Bus rodomas Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis „Vardan tos“, režisierius Aidas Giniotis. Kviečiame drauge melstis už priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus ir visus nukentėjusius nuo gaisrų.