Daily Archives: birželio 8, 2018

Iš birželio 8 į 9 d. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko 35-oji Eucharistinės Adoracijos naktis padėkos intencija. Adoracija prasidėjo 20 val. 21 val. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugiau nuotraukų…  

Birželio 8 d. 10 val. į Pastoracinio centro salę rinkosi Šiaulių vyskupijos kunigai. Kartu su Šiaulių vyskupu šventė pasaulinę kunigų šventėjimo dieną. Koferenciją kunigams vedė Panevėžio katedros kapitulos kanauninkas Raguvos parapijos administratorius Juozas JANULIS, kuris aptarnauja ir Traupio Šv. Onos parapiją. Prelegento tėviškė yra Šiaulių vyskupijos Stačiūnų parapija (Pakruojo r.), todel kanauninkas mielai sutiko pasidalinti […]