Daily Archives: birželio 10, 2018

Birželio 10 d. Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčioje švęstas ypatingas jubiliejus – 500 metų nuo pirmosios Šiaulėnų parapinės bažnyčios pastatymo. Šiuo metu parapijai vadovauja Šiaulėnų klebonas kun. Jonas Bagdonas. Į iškilmes atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šiaulių vyskupas aukojo šv. Mišias, kurių metu suteikė Sutvirtinimo sakramentą Šiaulėnų parapijos jaunuoliams. Po šv. Mišių, šventoriuje, džiaugsmu dalintasi agapėje. […]