Monthly Archives: liepos 2018

Liepos 29 d. tikinčiuosius į Šiaulių vyskupiją sukvietė Kryžių kalno atlaidai. Kasdien gausiai lankomas Kryžių kalnas paskutinį liepos sekmadienį sulaukė nesuskaičiuojamo maldininkų skaičiaus. Apylinkės prisipildė mašinų ir užsakytų autobusų iš visos Lietuvos. Gausus būrys piligrimų nuo Šiaulių katedros atėjo pėsčiomis. Piligriminiam žygiui nuo Šiaulių katedros iki Kryžių kalno vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pagarbinę Švenčiausiąjį […]

Nijolė Damulė „Šeimų stovykloje vyraujanti darna, harmonija, pagarba vienas kitam, puikus organizavimas leido dvasiškai pailsėti ir ūgtelėti meilėje. Tradicinė stovyklos vieta – ,,Angelų svetainė“ – gražiai sutvarkyta erdvė, kurioje saugu ir jauku stovyklauti. Čia rytas pradedamas liturgine mankšta ir malda, vidudieny koplytėlėje ar sumontuotoje palapinėje švenčiama Eucharistija, per pietus gaivinamasi tvenkinyje plaukiojant šalia lelijų, o […]

Paskutinį liepos savaitgalį, vykstant Kryžių kalno atlaidams, Šiauliuose vieši svečias iš Sankt-Peterburgo, Dievo tarno kankinio kun. Pranciškaus Budrio (1882–1937) postulatorius, kun. Kristoforas Požarskis. Kunigas Pranciškus Budrys gimė 1882 m., 8 km iki Kryžių kalno – Rupeikių kaime (Šiaulių r., Meškuičių seniūnija). Šiuo metu tai Rupeikių g., prie pat Meškuičių Šv. vysk. Stanislovo bažnyčios. Baigęs Peterburgo […]

Liepos 26 d. 16 val. netoli Kryžių kalno esančiose “Angelu svetainės” patalpose Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo Šv. Mišias šeimoms, susirinkusioms į rekolekcijas. Rekolekcijas vedė kun. Stasys Kazėnas SJ. Vyskupas homilijoje pasidžiaugė šios dienos šventaisias Joakimu ir Ona ir dėkojo Dievui, jog jie dovanojo žmonijai Mariją, per kurią į pasaulį atėjo Išganytojas Jėzus Kristus, kuris […]

Liepos 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Tytuvėnų bažnyčioje vykusiame Šiaulių valstybinio choro “Polifonija” koncerte Tytuvėnų festivalio metu. Nepaprastai graži ir dvasinga programa buvo skirta amžinos atminties ilgamečiui Tytuvėnų parapijos klebonui kun. Ričardui Mikutavičiui. Renginį vedė aktorė Nomeda Bėčiūtė. Daugiau nuotraukų…

Liepos 22 d. Šiaulių vyskupijos Šv. Elzbietos Katalikių moterų draugija šventė savo gyvavimo 85 metines. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, dvasios tėvas kun. Saulius Matulis, Lietuvos Katalikių moterų sąjungos pirmininkė Janina Klungevičienė, tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Valerija Jokubauskienė, daug garbių svečių ir Šiaulių vyskupijos tikinčiųjų.  Giedojo ir dainavo Šiaulių Šv. Elzbietos Katalikių moterų draugijos […]

Grupė Lietuvos karių asociacijos Keliautojų klubas išsiruošė į dviračių žygį aplink Lietuvą. Jų šūkis yra “Valstybė tai Tu arba LT-100:Dviračiais aplink Lietuvą”. Žygis prasidėjo 2018 metų liepos 6 dieną ir baigsis Vilniuje liepos 29 dieną. Liepos 20 dieną dviratininkai pasiekė Žagarę, kur pastatė atminimo kryžių. Žagarėje dviratininkus sustiprino labai skanūs cepelinai, o pasistiprinus prie pagrindinės […]

Šiandien Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiojoje salėje vyko Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo konferencija. Svečias iš Italijos, Fokoliarų judėjimo atstovas, kunigas Amedeo Ferrari labai jautriai, giliai ir prasmingai kalbėjo apie kunigo pašaukimą ir jo šventumą. Kunigas Amadeo išryškino tai, jog kunigas ne pats pasirinko šį kelią, bet jį pašaukė pats Kristus ir jis turi būti […]