Monthly Archives: rugpjūčio 2018

Rengiantis Šventojo Tėvo Pranciškaus atvykimui ir minint Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metus, Lietuvoje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Šiaulių vyskupijos bažnyčiose Adoracija vyks nuo rugpjūčio 1 iki rugpjūčio 31 d. Maloniai kviečiame dalyvauti! Adoratio — lot. k. garbinimas, žavėjimasis. Adoracijoje kaip jokioje kitoje maldoje iš tikro esame Dievo akivaizdoje. Tik tikėjimu galime priimti tokį neįmanomą […]

Rugpjūčio 24 – 29 dienomis Kėkštuose (Kretingos raj.) vyko Moksleivių ateitininkų vasaros akademija „Penki valstybės drambliai“, kurioje dalyvavo ir moksleiviai iš Šiaulių vyskupijos. Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį moksleiviai buvo kviečiami ieškoti atsakymų į klausimus, kodėl valstybė yra tokia, kokia yra, kokios yra valstybės dedamosios dalys,  be ko valstybė negalėtų egzistuoti ir pan. bei gilintis […]

Rugpjūčio 27 d. Šiaulių vyskupijos Katechetinis centras, vadovaujamas Danutės Kratukienės, tikybos mokytojus pakvietė į mokslo metų pradžios šventę. Šventė prasidėjo Šiaulių katedroje. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po pamaldų susirinka Pastoracinio centro salėje. Daugiau nuotraukų…

Rugpjūčio 26 d. minėta tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena, apipinta renginių gausa. Daugumą jų sudarė sueigos, mitingai, eisenos. Rugpjūčio 25 d. Šiauliuose sueiga tradiciškai vyko ant Sukilėlių kalnelio. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, tarptautinės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) organizacijos atstovai iš įv. pasaulio šalių. Kaip kasmet, atsivežė ir Fatimos Dievo Motinos statulą, žvilgsnis […]

„Meilė Dievui, Tėvynei ir žmogui“ Š. m. rugpjūčio 26 d. išvyksime į piligriminę kelionę TYTUVĖNAI – ŠILUVA Dienotvarkė: 6.20 val. išvykstame nuo Katedros 6.30 val. sustojame pietiniame rajone, Tilžės g. stotelėje, esančioje prie Akropolio 8.00 val. mitingas Kelmėje prie buvusių KGB rūmų. 9.00 val. žygio pradžia nuo Tytuvėnų bažnyčios 12.00 val. Šv. Mišios Šiluvos bazilikoje […]

Rugpjūčio 17-19 d. Kražiuose vyko šv. Roko atlaidai. Penktadienį, rugpjūčio 17 d., Stebuklingojo ligonių globėjo atlaidai pradėti Šv. Roko koplyčioje šv. Mišiomis. Rugpjūčio 18 d. aukotos dvejos šv. Mišios – ryte – bažnyčioje, ir vakare – koplyčioje. Sekmadienį, pagrindinę atlaidų dieną, garbintas Švenčiausiasis Sakramentas, iškilmingos Sumos šv. Mišios  prasidėjo šventoriuje procesija. Daugiau nuotraukų…

Vida URBONIENĖ  Kasmet vis naujų spalvų įgauna Skaistgiryje švenčiama Žolinė. Jei pernai skaistgiriečiai Žolinės išvakarėse virė akmenėlio sriubą, o Žolinės rytą šventoriuje laiką skaičiavo gamtos laikrodžiai, tai šiemet Žolinę skaistgiriečiai šventė jau ne dvi dienas.  Pirmas dvi dienas vienuolika plenero dalyvių stropiai tapė natiurmortus ,,Žolinių puokštė“. Plenerui vadovavo Skaistgirio miestelio bendruomenės narė, tautodailininkė Virginija Kutkienė. […]

Nuo rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 18 d. Respublikinės Šiaulių ligoninės Motinos ir vaiko klinikoje ŠV. ROKO DEVYNDIENIS 11.30 val. Švč. Sakramento adoracija, šv. Roko litanija 12.00 val. Šv. Mišios Maldos intencijos kiekvienai dienai: 08-10 (penktadienis) – už netikėtai susirgusius, 08-11 (šeštadienis) – už skausmus kenčiančius, 08-12 (sekmadienis) – už atskirtuosius nuo visuomenės, 08-13 (pirmadienis) […]