Monthly Archives: spalio 2018

Gražų spalio 28 dienos sekmadienį Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė naująjį nuotraukų kalendorių, skirtą 2019 metams. Kalendoriaus pavadinimas: „Dievo meilės pergalė“. Nuotraukose – Dievo meilės pergalės ženklai. Šiuos ženklus Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis rado ir nufotografavo kelionės Ispanijoje metu. Tekstą kalendoriui parengė dr. Jūratė Micevičiūtė. Kalendoriuje dominuoja ryškiausias Dievo meilės pergalės ženklas – Kryžius. Pavyzdžiui, […]

Spalio dvidešimt septintąją – niūrią ir lietingą dieną – jaunimas papuošė savo šypsenomis ir džiaugsmu. Šiauliuose vyko vyskupijos jaunimo atsinaujinimo diena „Būkite linksmi ir džiūgaukite! (Mt 5-12). Šiaulių vyskupijos jaunimo atsinaujinimo diena prasidėjo koncertinėje įstaigoje „Saulė“. Septynių šimtų vietų salė buvo artipilnė. Suvažiavo jaunuoliai iš visos Šiaulių vyskupijos, ir net autobusas iš Šilalės. Sveikinimo žodžiu […]

Spalio 25 dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Lietuvos ligoninių kapelionų ir sielovados bendradarbių susitikimas – konferencija. Kalbėtasi apie kunigo vaidmenį sveikatos sistemos įstaigose. Renginį įžanginiu žodžiu pradėjo Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas pasveikino susirinkusiuosius, padėkojo už pasiaukojamą tarnystę, kartu pažymėdamas, jog pasilenkti prie ligonio lovos reikia drąsos ir ištvermės.  To nepristigti ir […]

spalio 24-28 d. Šiauliuose  Dvasines pratybas sudaro keturios pagrindinės dalys, vadinamosios savaitės. Pradžia ir pagrindas yra tarsi įvadas ir kartu visų pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai „sutvarkęs“ savo santykius su visa kūrinija. Dvasinių pratybų vadovas: kun. Stasys Kazėnas SJ. Rekolekcijų vieta: Šiaulių jėzuitų namai (Vilniaus g. 247 B). Registracija: info.svignacas@gmail.com, tel. 869833300 (kun. Stasys). […]

Spalio 23 d. prie Seinų bazilikos įvyko iškilminga varpo „Henrikas“ perdavimo Radviliškio rajono Vadaktų Šv. Agotos parapijai ceremonija. Varpą Vadaktų Šv. Agotos parapijai dovanojo Seinų paminklų apsaugos draugija bei Seinų parapija. Varpo dovanojimo projekto sumanytojai – Visuomeninis komitetas, veikiantis prie Seinų paminklų apsaugos draugijos. 2016 metais rugsėjo mėnesį Vadaktuose ir Sidabrave vyko renginiai, skirti lenkų […]

SEKMADIENIS spalio 21 d. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje 11.00 val. Šv. Mišių metu pamokslą sakys diakonas Benas Ulevičus 12.00 val. paskaita, skirta gilinti tikėjimą. Lektorius dr. doc. Benas Ulevičius, Vytauto Didžiojo universiteto KTF dekanas 12.45 val. Agape Bažnyčios II aukšte. Vaišinsimės atsineštinėmis gėrybėmis

Spalio 21 d. (Sekmadienį) 11.00 val. Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje Iškilmingos Padėkos šv. Mišios Dėkosime Viešpačiui už Šv. Tėvo vizitą į Lietuvą.

K V I E Č I A M E s t u d e n t u s   d a l y v a u t i Studentų ateitininkų rudens akademijoje ,,Šimtmetis ir Popiežiaus vizitas – o kas toliau?“ Kaune spalio 19-21 dienomis. Registracija iki spalio 14 d.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0OmChUQRyvfMW9GIX_Ouyv9r_GaokH4y7bkeBt1PZpXkiCw/viewform Kviečiami dalyvauti ne tik studentai ateitininkai, […]