Daily Archives: spalio 25, 2018

Spalio 25 dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Lietuvos ligoninių kapelionų ir sielovados bendradarbių susitikimas – konferencija. Kalbėtasi apie kunigo vaidmenį sveikatos sistemos įstaigose. Renginį įžanginiu žodžiu pradėjo Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas pasveikino susirinkusiuosius, padėkojo už pasiaukojamą tarnystę, kartu pažymėdamas, jog pasilenkti prie ligonio lovos reikia drąsos ir ištvermės.  To nepristigti ir […]