Monthly Archives: lapkričio 2018

Lapkričio 28 – 29 dienomis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su kitais Lietuvos vyskupais ir grupe kunigų bei pasauliečių lankėsi Romoje. Piligrimai iš Lietuvos bendrojoje audiencijoje dėkojo popiežiui Pranciškui už jo apsilankymą Lietuvoje rugsėjo mėnesį. Dalyvavo popiežiškos šv. Kazimiero Kolegijos Romoje 70-čio minėjime. Nuotraukos iš bendrosios popiežiaus Pranciškaus audiencijos, šv Mišių Laterano bei Maria Maggiore […]

   Lapkričio 29 d. startuos jau trečius metus rengiama bendra Lietuvos advokatūros ir Lietuvos Caritas iniciatyva padėti nepasiturintiems žmonėms bei artėjančių švenčių proga padovanoti jiems nemokamą teisinę pagalbą (Pro bono).    Dalyvauti pagalbos kitam iniciatyvoje ir paskirti dalį savo laiko teikiant nemokamas teisines konsultacijas į sunkias gyvenimiškas situacijas patekusiems žmonėms šiemet apsisprendė daugiau nei 200 Lietuvos advokatų […]

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia jaunuolius į susitikimus trečiadieniais 17.30 Pastoracinime centre (Tilžės g. 168) – įvairūs seminarai, diskusijos, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės. Telefonas pasiteiravimui 8 636 68760 (Laura).

Iš lapkričio 24 d. į 25 d. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko trisdešimt septintoji Eucharistinės adoracijos naktis. 21 val. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kadangi šv. Mišios aukotos Kristaus Karaliaus iškilmės išvakarėse, pamokslo pradžioje ganytojas priminė, kad Kristaus karalystė – ne iš šio pasaulio. Kristus, – anot ganytojo, – ateina […]

Lapkričio 24 d. Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažyčioje aukotos šv. Mišios, minint 125 metų sukaktį nuo skaudžių Kražių skerdynių įvykių. 12 val. prasidėjusioms Šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza, Užvenčio klebonas kun. Aivaras Jurgilas ir Skaistgirio klebonas kun. Andrius Trakšelis. Jo Ekscelencija homilijoje kalbėjo apie Kražių […]

Vida URBONIENĖ Eilę metų skaistgiriečiai dalyvaujantys respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse“, šį lapkritį ypač didžiulį dėmesį skyrė saugiam eismui. Skaistgirio susivienijimas, kurio sudėtyje Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė“, Skaistgirio Šv. Jurgio parapija, Joniškio kultūros centro Skaistgirio filialas ir Reibinių kaimo bendruomenė, aktyviai patys dalyvavo švietėjiškoje veikloje ir kartu skatino tai daryti aplinkinius. Joniškio kultūros centro Skaistgirio […]

Lapkričio 13 d. 11.00 val. Didžiųjų Aušros Vartų atlaidų metu šv. Mišias už Šiaulių vyskupiją aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šių metų Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų tema – „Štai tavo Motina“. Popiežius Pranciškus rugsėjo 22 d., lankydamasis Aušros Vartuose, kalbėjo: „Gailestingumo Motina, kaip kiekviena gera motina, mėgina suvienyti šeimą ir kužda kiekvienam į ausį: „Ieškok savo […]