Daily Archives: gruodžio 8, 2018

Gruodžio 8 d. (šeštadienį) Šiaulių katedroje Šiaulių vyskupijos globėjos Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos IŠKILMĖ 11.30 val. Rožinis. 12.00 val. iškilmingas šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su vyskupijos kunigais.