Monthly Archives: vasario 2019

Vasario 27 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko knygos ir trumpametražinio dokumentinio filmo „Gulago partizanai“ pristatymas. Knyga ir filmas skirti 1953-1955 m. Norilsko, Vorkutos ir Kengyro lagerių kalinių sukilimų istorijai, papasakotai pačių dalyvių lūpomis. Nors šie sukilimai buvo žiauriai numalšinti, autorių Pauliaus Saudargo ir Godos Karazijaitės teigimu, jaunimui reikia didvyrių ir herojų. Net jei […]

Vasario 26-27 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis ir veiklos koordinatorė Laura Pasavodskytė dalyvavo Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos posėdyje Telšiuose, kur vyskupijų jaunimo centrų ir akademinės sielovados atstovai svarstė 2020-aisiais metais birželio 26-28 d. Šiauliuose vyksiančių Lietuvos jaunimo dienų klausimus, drauge šventė Šv. Mišias, dalyvavo pažintinėje ekskursijoje apie Telšius. Susitikimo metu taip […]

Pristatome naują rubriką: „Tapti visiems viskuo: tikybos mokytojas“. Tapęs „visiems viskuo“, – taip šventasis popiežius Jonas Paulius II apibūdino pal. Jurgį Matulaitį, kurio vyskupystės šimtmetį šią vasarą minėsime. Ši nelengva užduotis keliama ir tikybos mokytojams. Nesunku savo tikėjimu dalintis tarp tikinčiųjų, o žiniomis ir išmintimi – su tais, kurie nori klausytis. Tačiau tikybos mokytojai mokyklose […]

Vasario 16 d. 11 val. Šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo ir pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Laisvė, – kalbėjo Šiaulių ganytojas, – nėra tikslas. Laisvė yra dovana, kurioje turime šlovinti Viešpatį.   Po minėjimo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos kiemelyje, Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas tęsėsi koncertų salėje „Saulė“. Savo įtaigumu nustebino roko opera „Priesaika“, priminusi […]

Renkama savitarpio pagalbos grupė žmonėms,  neseniai išgyvenusiems netektį. Susitikimai vyks kartą per savaitę Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, Tilžės g. 186. Grupę veda Geštalto terapijos konsultantas kun. Arūnas Jankauskis.    Gedėjimas – reakcija į netektį, sielvartas netekus kažko svarbaus, brangaus. Sielvartas sekina ir yra negailestingas, kartais sunkiai valdomas. Reikia nemažai laiko, kad praeitų vidinis netekties skausmas […]

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras vasario 14 d. kviečia jaunimą drauge vykti į Kauno Žalgirio arenoje vyksiantį renginį “Širdies ritmu. Valentino diena kitaip” Kelionė ir bilietas – 16 eurų. Registracija iki vasario 8 d. tel. 8 636 68760. Vietų skaičius autobuse – ribotas.  Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija      

Vasario 14 d. 18.00 Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje Šv. Mišios Po Šv. Mišių palaiminimas visoms poroms: besiruošiantiems santuokai, santuokoje gyvenantiems, o santuokos Sakramentą priėmusiems – Sakramento atnaujinimas. Kviečiame ir laukiame visų – Dievas apstus malone ir gailestingumo visiems.