Daily Archives: kovo 11, 2019

Kovo 11 d. Po iškilmingų šv. Mišių katedroje Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje Šiaulių Šv. Elzbietos katalikių moterų susirinkimas: MOČIUTE, SENELI, TĖVELI, MAMYTE, SAUGKIME JAUNIMĄ NUO ARTĖJANČIŲ GRĖSMIŲ Renginį globoja J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Visus maloniai kviečiame! Tel. pasiteiravimui +370 616 59191 arba (41) 42 84 78