Monthly Archives: balandžio 2019

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18). Skelbiame […]

G A V Ė N I O S   R E K O L E K C I J O S Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje                Prasideda: balandžio mėn. 6 d. (šeštadienį) 17.00 val.                tęsiasi: V Gavėnios sekmadienį, balandžio mėn. 7 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas – Generolo Jono […]