Monthly Archives: gegužės 2019

„Gyventi tikėjimu nereiškia pagražinti gyvenimo trupučiu religijos (…). Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą pagrindiniu gyvenimo kriterijumi“ (Popiežius Pranciškus). K V I E Č I A M E Visus ir ypatingai Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančius jaunuolius gegužės 3 d. (penktadienį)  12.00 val. į piligriminį žygį nuo Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros  į Kryžių kalną  „Aš esu […]

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 01 d. […]