Daily Archives: gegužės 1, 2019

Jubiliejus atidaromas gegužės 1 d. 11 val. Šv. Mišiomis. Šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po Šv. Mišių gyva grandine – susikabinę rankomis – apglėbsime jubiliejinę bažnyčią: „Mes mylime bažnyčią“. Šventoriaus kiemelyje kviečiame valgyti jubiliejinį tortą. Jubiliejus uždaromas gruodžio 8 d. Kviečiame gegužės 1 d. – gruodžio 8 d. švęsti bažnyčios jubiliejų. Kviečiame […]

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 01 d. […]