Monthly Archives: rugpjūčio 2019

Rugpjūčio 31 d. (ŠEŠTADIENĮ) 17.30 val. vežamos gėlės ir žvakės į Sukilėlių kalnelį, prie savanorių kapų. 18.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje 19.00 val. Koncertas ir A. Kulikausko filmų peržiūra Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Renginio vedėja Monika Paraugytė.

Rugpjūčio 28 d. vyko Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų mokslo metų pradžios susirinkimas „Būkite mano sekėjai“. Šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamokslą sakė Katechetikos centro kapelionas kun. teol. lic. Tadas Rudys. Po šv. Mišių šventė tęsėsi Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Nuotaikingai mokytojus su artėjančiais mokslo metais sveikino,  kūrybingumo linkėjo Katechetinio centro vadovė […]

Rugpjūčio 25 d., tęsiant ilgametę tradiciją, organizuota eisena iš Tytuvėnų į Šiluvą, kuriai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Dėkota Dievui už Lietuvos laisvę. Paskui kryžių ir vėliavas piligrimai nešė Fatimos Dievo Motinos statulą, kurią atvežė pasaulinės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) organizacijos nariai. Prieš eiseną vyko mitingai Kelmėje ir Tytuvėnuose. Kelmiškiai pasitiko Šiaulių vyskupą prie Kelmės […]

Rugpjūčio 24 d. Laisvės diena minėta Sukilėlių kalnelyje. Tarptautinės asociacijos TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) nariai, atvykę iš Italijos, Portugalijos, Prancūzijos, Brazilijos, kaip kasmet atvežė ir Fatimos Dievo Motinos statulą. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo apie susirinkusiųjų troškimą eiti laisvės keliu. Prisimintas ir Baltijos kelio trisdešimtmečio minėjimas, kur, anot Ekscelencijos, širdimis ir rankomis vienytasi vardan Lietuvos. […]