Daily Archives: lapkričio 28, 2019

Lapkričio 28 d. 17.00 val. MEČISLOVO JUREVIČIAUS 20-ųjų MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS 17.00 val. šv. Mišios Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje 17.45 val. Knygos „Kryžių sodininkas Mečislovas Jurevičius“ pristatymas Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Dalyvaus knygos autorė Birutė Žymantienė.