Daily Archives: rugsėjo 8, 2020

Rugsėjo 8 d. Šilinių šventės vakaro šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 18 val. šv. Mišiose melstasi vilties dorybės, suteikiančios jėgų eiti pirmyn netgi esant, atrodytų, neįveikiamoms kliūtims. Atnašas nešė Šiaulių jėzuitų mokyklos bendruomenės nariai. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio pamokslas.