Daily Archives: rugsėjo 14, 2020

Rugsėjo 14 d. (pirmadienį) 11:00 val. šv. Mišias Kryžių kalno vienuolyne aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis _____________________________________________________ Kelionę į Kryžių kalną rugsėjo 14 d. organizuoja šv. Elzbietos katalikių moterų draugija. Išvyksta 10:00 val. ir 10:30 val. nuo Pastoracinio centro (Tilžės g. 186, Šiauliai). Tel. (8-41) 42 84 78, Mob. 8 616 59191

KVIEČIAME į 48-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną 2020 m. iš rugsėjo14-osios į rugsėjo 15 – ąją (iš pirmadienio į antradienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) “Dieve, prie iškelto ant kryžiaus savo Sūnaus tu leidai stovėti kenčiančiai Motinai!” PROGRAMA 20:00-21:00 Džiaugsmingieji […]