nuotrauka iš http://mmarijosparapija.lt

nuotrauka iš http://mmarijosparapija.lt

Kovo 19-ąją, Šv. Juozapo dieną,

Šiaulių respublikinės ligoninės Moters ir vaiko klinikos

Šv. Juozapo koplyčioje

Šv. Mišios už Respublikinę Šiaulių ligoninę, gydytojus ir ligonius, pavedant visus šv. Juozapo globai.

12.00 val. šv. Mišios, aukos kun. Stasys Kazėnas SJ.

12.30 val. konferencija „Šv. Juozapas – šių dienų šventasis“. Prelegentas kun. Darius Marcinkevičius

Visus tikinčiuosius nuoširdžiai kviečia Šiaulių respublikinės ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius