Sausio 27 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Marijampolę, kur dalyvavo pal. Jurgio Matulaičio liturginiame minėjime.

2017 01 27 Pal. Matulaičio minėjimas (18)

Palaimintojo J. Matulaičio mirites – gimimo dangui 90 m. minėjimo šventė išsiskyrė gausumu: dalyvavo 12 vyskupų ir per 50 kunigų.

 

2017 01 27 Pal. Matulaičio minėjimas (11)Sakydamas homiliją arkivysk. Sigitas Tamkevičius SJ pal. Jurgį Matulaitį vadino ištikimu Jėzaus mokiniu, kuris „panašiai kaip ir pirmieji Jėzaus mokiniai, buvo pasiųsti į nelengvą misiją – skelbti Evangeliją ir liudyti Jėzaus meilę visuomenėje, kuri buvo tolima Kristaus dvasiai“.
Jėzaus meilės liudijimą arkivyskupas neišvengiamai siejo su kryžiumi. Pirmasis Jurgio Matulaičio kryžius, padėjęs priprasti prie naštos svorio, buvo fizinė negalė, „dėl kurios jis kentėjo, bet tuo pačiu išmoko kantrai pakelti visus Dievo Apvaizdos siunčiamus kryžius.“, – sakė arkivyskupas.
Aptaręs visus J. Matulaičiui tekusius kryžius bei palaimintojo ryžtą ir ištikimybę juos nešant, arkiv. S. Tamkevičius SJ linkėjo, kad palaimintojo atminimo šventimas paskatintų ir mus visus būti panašiais Jėzaus mokiniais.

 

2017 01 27 Pal. Matulaičio minėjimas (5)

Prieš ir po šventųjų Mišių vyko konferencija, kurioje skaityti šie pranešimai:
Arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 30-ųjų metinių belaukiant: įvykio reikšmė anuomet (J.E. Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas Emeritas)
Pal. Jurgis Matulaitis kaip dvasinis vadovas: anuomet ir dabar (VU profesorius, LKMA Centro valdybos vicepirmininkas Paulius Subačius)                                                                  
Meninę programą dovanojo Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto moterų ansamblis „Gija“, vadovaujamas Danguolės Borkertienės.

Daugiau nuotraukų…