Gegužės 27 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Kelmę, kur aukojo dvejas šventąsias Mišias ir teikė Sutvirtinimo sakramentą dviems grupėms jaunuolių. Viso šiam sakramentui ruošėsi 111 katalikų.
Pirmoji grupė rinkosi šešioliktai valandai. Šiaulių vyskupą su šv. Pranciškaus Asyžiečio relikvija prie Kelmės šventoriaus vartų sutiko parapijos klebonas, Kelmės dekanas liturg lic. Mindaugas Grigalius.

_NEB5228

_NEB5236

_NEB5347

Daugiau I grupės nuotraukų…

18 val. Sutvirtinimo sakramentas teiktas antrajai grupei.

_NEB5361

_NEB5370

_NEB5395

Daugiau II grupės nuotraukų…