4271Liepos 30 (sekmadienį)

Šiaulėnų šv. Onos bažnyčioje

T i t u l i n i a i   š v .   O n o s   a t l a i d a i 

10 val. 30 min. – votyvinės atlaidų šv. Mišios;

12 val. – iškilmingas sumos šv. Mišias su procesija aukos kunigas svečias Vaidas Mikalčius, Kriukų ir Žeimelio parapijų klebonas;

Po sumos bažnyčioje koncertuos Šiaulių šv. Elžbietos katalikių moterų vokalinis ansamblis (Vadovė Janina Klungevičienė).

Maloniai kviečiame visus atlaiduose dalyvauti!