2017 m. BIRŽELIO 27 d. – LIEPOS 2 d.

PAŠVITINIO PARAPIJOS NAMUOSE VYKO STOVYKLA VAIKAMS

„AR GIRDI?

LAISVĖ TAVE KVIEČIA!“

DSC_1191Nepaprastai džiugu matyti stovyklos tęstinumą, kadangi didžioji dalis vaikų dalyvavo stovykloje jau trečius metus. Tai krikščioniška stovykla 9 – 13 metų vaikams, kurioje šauni jaunimo ir Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių  komanda, svečiai, Joniškio dekanas Eduardas Semaška bei Pašvitinio klebonas Vidmantas Kapučinskas padėjo išnarplioti laisvės mįslę ir išgyventi bendrystės džiaugsmą tikėjime.
Po sveikinimo žodžių stovyklos atidarymą papuošė Neringa  Staniunaitytė kviesdama vaikus kūrybinei užduočiai, o iki pat vėlumos komandos pasipuošę skirtingų spalvų skarelėmis, pagal nurodytas užuominas ieškojo stovyklos lobio. Stovykla rėmėsi keturiais raktiniais žodžiais: atsakomybė, tiesa, meilė ir laisvė pagal, kuriuos dėliojosi ir mokymų temos bei susitikimai.DSC_1206
Trečiadienį vaikai mokėsi atsakingai leisti laisvalaikį su Emilija Vaitkevičiūte tirdami savanorystės nuotykį ir prasmę. Vakare prie laužo iki sutemų su skautu Sergėjumi Staponkumi ir jo skautiška kompanija vaikai mokėsi skautiškų dainų, žaidimų bei kepė bananus su šokoladu.
Ketvirtadienį s. Jolita pasitelkusi kūrybinę užduotį, priminė tiesą apie žmogišką orumą ir vertę gautą iš Dievo, skatino atrasti gerąsias savo asmenybės savybes. Po pietų s. Virginija kartu su komanda  atskleidė ir liudijo kaip veikia įvairios priklausomybės bei kaip padėti priklausomiems žmonėms. Dar laukė nepamirštamas talentų vakaras pasipuošęs augalais iš skirtingų metų laikų ir labai skanus tortas.
DSC_1210Penktadienį Lina ir Arūnas Raudoniai dalijosi meilės asmeniui svarba, kaip priešnodžiu nuo vienatvės bei gražiu šeimos tikėjimo pavyzdžiu, kuris pranoksta bendravimą socialiniuose tinklapiuose.Gyvenimo džiaugsmas taip pat liejosi gitaros garsais vaikiškose dainose. Padedami Joniškio dekano Eduardo bei Pašvitinio klebono Vidmanto stovyklautojai atliko išpažintį ir bažnyčios centre suliepsnojo didelė širdis iš žvakelių, kurias po išpažinties uždegė vaikai, kaip laisvės meilei be nuodėmės ženklą. Vakare padedami aktoriaus Mindaugo Ancevičiaus, vaikai per porą valandų sukūrė nuostabų šešėlių teatrą ir pavaizdavo atgyjantį pavasario atviruką, kuris sušildė lietingą vakarą.
DSC_1209Šeštadienį, liepos pirmą dieną laisvės ieškotojai tikrąją laisvę išgyveno piligrimystėje į Kryžių kalną. Esame dėkingi mus priėmusiems broliams pranciškonams bei Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui už aukotas Šv. Mišias, galimybe jas papuošti žodžio liturgija, bei savo jaunatviška giesme ir kryžiaus palaiminimą. Vaikai kasdien nuo ryto turėjo praktines grupeles, kurių metu jie laisvę išgyveno reikšdami troškimus judesiu, mokydamiesi pažinti savo jausmus bei kurdami vazas ir patys darydami kryžiukus. Didijį kryžių, užrašę stovyklos pavadinimą ir gavę vyskupo palaiminimą, vaikai paliko Kryžių kalne ir pliaupiant lietui, jau autobuse, diskutavo apie kryžiaus reikšmę, komanda dalijosi liudijimais, kaip savo gyvenime sutiko Jėzų. DSC_1215Kryžiaus tema pratęsta pasibaigus kelionei, kai vaikai buvo supažindinti su  palaimintuoju Teofiliu Matulioniu, kurio paveiksliukais jau buvo apdovanojęs vyskupas Eugenijus. Vakaras tęsėsi įspūdžių patirtų per savaitę meniniu apibendrinimu, nesibaigiančiais šokiais bei aktoriaus Mindaugo Ancevičiaus grojamomis dainomis, kuriomis ypač džiaugėsi vaikai. Atrodo, kad tą dieną laisvę išgyveno net ir uždariausios, nedrąsiausios  širdys.
Sekmadienį po Šv. Mišių, padėkų, dainų, apdovanojimų ir šventinių pietų, laisvės paliesti paukštukai išleisti į namus. Taigi, matant visumą kiek yra vaikų visoje Lietuvoje, kuriems taip reikia spindulėlio švelnumo, vilties ir džiaugsmo gimstančio iš tikro santykio, džiaugiamės, kad bent saujelė jų savaitinės stovyklos metu patyrė gaivinantį malonių lietų ir turime viltį, DSC_1300jog sunkumų akivaizdoje turės drąsos auginti tikėjimo grūdą, matyti ir kurti šviesesnį ir geresnį pasaulį. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pasiryžo dovanoti savo laiką, finansus, pasiaukojančią širdį, kad stovykla įvyktų ir tikimės tolimesnio jos tęstinumo.
 Alma Jakusevičiūtė

Daugiau s. Virginijos Semaškaitės nuotraukų…