Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Šiaulių katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija

Organizuoja kelionę

į

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDUS

(ŠILINES)

 Rugsėjo 10 D. (sekmadienį) Pagrindinė atlaidų diena. Malda su palaimintuoju Teofiliumi už lietuvius Pasaulyje

Rugsėjo 13 d. (trečiadienį) Kunigų diena

Išvažiuojame nuo Katedros 8.00 val.

Tel. pasiteiravimui: 8 616 59191 arba 42 84 78

PROGRAMA

MALONIAI LAUKIAME!