Attachment: Mūsų Džiaugsmas su Meškuičių sen. šeimomis + (2)

Aldonos Sireikienės nuotr.