Spalio 23 d. prie Seinų bazilikos įvyko iškilminga varpo „Henrikas“ perdavimo Radviliškio rajono Vadaktų Šv. Agotos parapijai ceremonija. Varpą Vadaktų Šv. Agotos parapijai dovanojo Seinų paminklų apsaugos draugija bei Seinų parapija. Varpo dovanojimo projekto sumanytojai – Visuomeninis komitetas, veikiantis prie Seinų paminklų apsaugos draugijos. 2016 metais rugsėjo mėnesį Vadaktuose ir Sidabrave vyko renginiai, skirti lenkų rašytojo, Nobelio premijos laureato Henriko Senkevičiaus (Henryk Sienkiewicz) 100-osioms mirties metinėms paminėti. Iš Varšuvos ir Seinų krašto į Vadaktų kraštą atvyko lenkų kultūros ir meno veikėjų delegacija, kuri ant Vadaktų bažnyčios atidengė memorialinę lentą šiam iškiliam žmogui. Tuomet Sidabravo klebonas Remigijus Jurevičius svečiams užsiminė, kad Vadaktų Šv. Agotos parapijos bažnyčia neturi varpo – jis pavogtas. Simboliška, juk varpas yra Šv. Agotos simbolis, Šv. Agota yra varpų meistrų globėja, o jos vardo bažnyčia ir parapija neturi varpo. Šiuo faktu Vadaktus lankantys lenkai labai susidomėjo ir atsisveikinimo vakare Sidabrave lenkų delegacija su ponu Jaroslavu Domoslavskiu priešakyje pažadėjo, kad bus renkamos aukos varpui Vadaktų parapijai. Pasak klebono R. Jurevičiaus, jis apie įvykusį pokalbį jau ir pamiršęs beveik buvo, kai netikėtai jį pasiekė žinia apie Lenkijoje renkamas lėšas jo aptarnaujamos bažnytėlės Vadaktuose varpui. „Būtent tada ir užgimė viltis turėti varpą Vadaktuose“, – pasakojo jis. Į varpo perdavimo ceremoniją Seinuose vyko visa delegacija: Vadaktų bendruomenės nariai, klebonas R. Jurevičius, Sidabravo seniūnas Vidmantas Blužas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė. Visi jie dalyvavo iškilmingoje varpo perdavimo ceremonijoje, kurią suorganizavo Visuomeninis komitetas, veikiantis prie Seinų paminklų apsaugos draugijos, ir Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose, atstovaujamas konsulo Vaclavo Stankevičiaus. J. Margaitienė, kaip Radviliškio rajono savivaldybės atstovė pasirašiusi po dovanojimo aktu, sakė, kad šis dovanojimo aktas – tikras stebuklas. „Malda, tikėjimas ir gerų žmonių iniciatyvos yra tai, kas leido šiam stebuklui įvykti. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio džiaugsmingo įvykio – ir aukotojams, ir varpo meistrams, ir idėjos autoriams, ir jos įgyvendintojams. Dėkojame visiems Lenkijos žmonėms, kuriems svarbus jų tautos istorinis ir kultūrinis palikimas Lietuvoje, vadinamajame Liaudos krašte, aprašytame Henriko Senkevičiaus romanuose.

Tegul šis dovanotas varpas „Henrikas“ savo skambesiu liudys bendrą Lietuvos ir Lenkijos tautų istoriją, tegul savo šventu skambesiu kvies visus pabusti iš dvasinio apsnūdimo, tegul pagal senuosius tikėjimus apsaugos nuo nelaimių, tegul liudys Dievo buvimą šalia mūsų“, – sakė ji. Varpas, nulietas Pšemysl (Przemyśl) mieste, bus pakabintas Vadaktų šv. Agotos bažnytėlės varpinėje. Varpas skirtas Nobelio premijos laureatui Henrikui Sinkevičiui, kurio romane „Tvanas“ aprašomi įvykiai prie Vadaktų, atminti bei abiejų šalių nepriklausomybės atkūrimo 100-osioms metinėms paminėti. Parvežtas į Vadaktus, varpas šiuo metu pastatytas Vadaktų bažnytėlėje, laukia meistrų iš Lenkijos, kurie per mėnesį turi šį varpą pakabinti varpinėje, o vėliau – iškilmingų šventinimo iškilmių.
Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Nuotraukos Eligijos Zoltnerienės…