Lapkričio 28 – 29 dienomis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su kitais Lietuvos vyskupais ir grupe kunigų bei pasauliečių lankėsi Romoje.
Piligrimai iš Lietuvos bendrojoje audiencijoje dėkojo popiežiui Pranciškui už jo apsilankymą Lietuvoje rugsėjo mėnesį.
Dalyvavo popiežiškos šv. Kazimiero Kolegijos Romoje 70-čio minėjime.
Nuotraukos iš bendrosios popiežiaus Pranciškaus audiencijos, šv Mišių Laterano bei Maria Maggiore bazilikose:

Audiencija-2

Audiencija-28

Laterano bazilkoje-19

Laterano bazilkoje-28

Daugiau nuotraukų…