Iš birželio 8 į 9 d. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko 35-oji Eucharistinės Adoracijos naktis padėkos intencija.
Adoracija prasidėjo 20 val. 21 val. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

6

9

11

Daugiau nuotraukų…