Kovo 11 d.

Po iškilmingų šv. Mišių katedroje

Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje

Šiaulių Šv. Elzbietos katalikių moterų susirinkimas:

MOČIUTE, SENELI, TĖVELI, MAMYTE, SAUGKIME JAUNIMĄ NUO ARTĖJANČIŲ GRĖSMIŲ

Renginį globoja J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Visus maloniai kviečiame!

Tel. pasiteiravimui +370 616 59191

arba (41) 42 84 78