Vida Urbonienė

Kovo 21 d. Skaistgirio Šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis, parapijos vargonininkė Birutė Dauginytė , solistė Jolanta Rapečkaitė Gižienė ir pastoracinės tarybos narė, Skaistgirio moterų draugijos,,Versmė“ pirmininkė Vida Urbonienė  dalyvavo baigiamajame projekto ,,Eismo saugumas bendruomenėse -2018″ renginyje, kuris vyko Kauno rajone Ežerėlio bendruomenėje. Skaistgirio Šv. Jurgio parapija šiame projekte Skaistgirio susivienijimo sudėtyje dalyvauja jau trejus metus ir visus juos laimi prizines vietas. Šiemet Susivienijimui laimėjus antrą vietą, jo viduje parapija laimėjo pirmą vietą surinkusi 106,5 balo. Fortūna šypsojosi ir dalyvaujant papildomame renginyje, kuriant ,,Saugios bendruomenės dainą“ Už ją parapija laimėjo pirmą vietą.

IMG_0501

IMG_0492

IMG_0495

IMG_0503